Informacje o ofercie i spółce

NanoGroup S.A. rozwija projekty biotechnologiczne i medyczne o przełomowym znaczeniu dla onkologii, transplantologii i krwiodawstwa.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. 

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. NanoVelos S.A. rozwija projekt polegający na stworzeniu innowacyjnego systemu transportu leków, który zaaplikowany do istniejących leków onkologicznych będzie mógł poprawić ich działanie przez celowany transport substancji czynnej do nowotworu, przy jednoczesnej redukcji toksycznego wpływu substancji czynnej na pozostałą część organizmu.
NanoSanguis S.A. prowadzi dwa projekty nanotechnologiczne. Pierwszy z nich to Organ farm – system długoterminowego przechowywania organów ex vivo (poza organizmem) poprzez opracowanie produkcji płynu perfuzyjnego. Drugim projektem jest opracowanie syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek o długim okresie krążenia w organizmie i długim okresie przydatności do użycia (2 lata). NanoThea S.A. prowadzi rozwój biopolimerowych nanocząsteczek wykorzystywanych w zaawansowanej, wczesnej diagnostyce nowotworowej pozwalających na zwiększenie precyzji diagnostyki PET (pozytonowej tomografii emisyjnej) oraz zwiększenie jej dostępności. Technologia opracowana przez NanoThea umożliwi połączenie dwóch metod diagnostycznych PET oraz MR (rezonans magnetyczny) oraz połączenie diagnostyki z radioterapią. Zespół kierujący spółką NanoGroup to profesjonaliści z dziedziny biotechnologii, medycyny i biznesu. Razem z Markiem Borzestowskim, który był współzałożycielem i wieloletnim szefem Wirtualnej Polski, w zarządzie kluczową rolę pełnią: prof. Tomasz Ciach – utytułowany naukowiec (twórca ponad 20 patentów) i ekspert z dziedziny nanotechnologii, który w spółce odpowiada za rozwój projektów badawczych, oraz dr n. med. Adam Kiciak odpowiedzialny za koordynację badań przedklinicznych i klinicznych.  
Prowadzone przez NanoGroup badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna, finansowane są ze środków własnych oraz publicznych dostępnych w ramach grantów i programów Unii Europejskiej. Bezzwrotne finansowanie ze środków publicznych umożliwia NanoGroup uzyskanie dźwigni na prowadzonych projektach badawczo – rozwojowych sięgających nawet do 4-krotności wkładów własnych. Wartość otrzymanych dotacji wyniosła ponad 29 mln zł. NanoGroup pozyskała także 7,5 mln zł z przeprowadzonej z sukcesem w grudniu 2016 roku prywatnej oferty akcji. Strategia Spółki zakłada dalszy rozwój nowych projektów w ramach Grupy, akwizycję najciekawszych na rynku projektów onkologicznych, a także rozwój przestrzeni laboratoryjnej. To wszystko pozwoli na zwiększenie skali działalności oraz przyspieszy pojawienie się pierwszych umów partneringowych. Realizacja założonej przez Grupę strategii będzie oparta o środki pozyskane w emisji publicznej. Model biznesowy NanoGroup zakłada sprzedaż licencji do wyników projektów w zakresie technologii medycznych na wczesnym etapie ich rozwoju, tj. w fazie przedklinicznej i pierwszej fazie klinicznej, do międzynarodowych firm biotechnologicznych i koncernów farmaceutycznych. NanoGroup od samego początku istnienia pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami firm farmaceutycznych, które w przyszłości będą mogły być potencjalnym nabywcą licencji od Grupy.
 
  • 500 m2 powierzchni laboratoryjno-badawczej na Politechnice Warszawskiej oraz w Instytucie Biotechnologii
  • 30 zaangażowanych naukowców – unikalny zespół z szerokimi kompetencjami na styku biologii, medycyny i technologii chemicznych
  • nowoczesny sprzęt laboratoryjny
  • unikalna baza danych połączeń leków i nanocząstek
  • dywersyfikacja ryzyka dzięki prowadzeniu jednocześnie programów badawczych w ramach 5 platform
  • prace R&D do I fazy badań klinicznych
  • otwartość na wczesną współpracę, na etapie prowadzonych badań, z firmami farmaceutycznymi
 
NanoGroup S.A. planuje pozyskanie 45 mln zł poprzez emisję do 8,8 mln nowych akcji serii F. Jednocześnie dotychczasowi akcjonariusze NanoGroup: fundusz StartVenture@Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz Tomasz Ciach planują sprzedaż ok.10% istniejących akcji.
Celem przeprowadzenia publicznej oferty akcji jest pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie wkładu własnego do obecnie rozwijanych przez NanoGroup projektów biotechnologicznych, związanych z leczeniem i profilaktyką chorób onkologicznych oraz w obszarze transplantologii i krwiodawstwa, a także finansowanie inwestycji w nowe projekty.
Przedmiotem Oferty jest:
 • Do 8.800.000 (osiem milionów osiemset tysięcy) Akcji serii F (Akcje Oferowane – nowa emisja)
 • Do 120.900 (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset) Akcji serii A (Akcje Sprzedawane)
 • Do 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii C (Akcje Sprzedawane)
Akcje serii F oraz Akcje Sprzedawane oferowane są inwestorom w dwóch transzach:
 • Transzy Inwestorów Indywidualnych (wyłącznie Akcje serii F);
 • Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (Akcje serii F oraz Akcje Sprzedawane).
 
Cele emisji NanoGroup
Finansowanie wkładów własnych do obecnych oraz planowanych projektów finansowanych z dotacji
27 000 000 zł
Akwizycje
12 000 000 zł
Rozbudowa laboratorium badawczego oraz budowa zwierzętarni
6 000 000 zł

RAZEM
45 000 000 zł
Harmonogram
do 16.10.2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny
od 17.10.2017 r. do 25.10.2017 r.
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych
od 17.10.2017 r. do 26.10.2017 r.
Proces budowy księgi popytu
do 27.10.2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
od 30.10.2017 r. do 07.11.2017 r.
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
do 09.11.2017 r.
Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW
do 09.11.2017 r.
Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych są przyjmowane od 17 do 25 października 2017 r.

Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych są przyjmowane w Vestor Dom Maklerski S.A. w jego siedzibie – al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, oraz w Punktach Obsługi Klienta Domów Maklerskich: mBank, BOŚ, Millennium, BM Alior Banku oraz Noble Securities. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego GPW. Punkty Obsługi Klienta Domów Maklerskich obsługujące inwestorów w trakcie oferty publicznej NanoGroup:

Dane kontaktowe

Michał Wierzchowski mobile: +48 531 613 067 tel.: +48 22 440 1 440 e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl . . .

1 + 3 =