NanoSanguis, spółka wchodząca w skład notowanej na GPW grupy firm
biotechnologicznych NanoGroup, podpisała list intencyjny z Sampoong Finechem.

Koreański koncern farmaceutyczny jest zainteresowany komercjalizacją produktu NanoSanguis.
W ramach podpisanego dokumentu Sampoong Finechem wyraził intencję
uczestnictwa w komercjalizacji projektu NanoSanguis jako partner finansowy i merytoryczny. – Korea to bardzo obiecujący dla całej grupy kierunek. Rozwinięte rynki azjatyckie, podobnie jak rynek amerykański, cechuje dużo większe zrozumienie specyfiki branży biotechnologicznej niż w Polsce. Wiążemy spore nadzieje z podpisanym porozumieniem. – komentuje Marek Borzestowski, prezes NanoGroup.
NanoSanguis jest jedną z trzech spółek zależnych, wchodzących w skład
NanoGroup. Prowadzi zaawansowane prace nad dwoma projektami
nanotechnologicznymi. Pierwszym z nich jest OrganFarm – system
długoterminowego przechowywania organów ex vivo (poza organizmem). Drugim jest opracowanie syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek („sztuczna krew”) o długim okresie krążenia w organizmie i przydatności do użycia.