NanoSanguis S.A. spółka zależna NanoGroup S.A. przekazała raport analizujący przebieg utrzymania przy życiu nerki poza organizmem zwierzęcia w preparacie NanOx, przeprowadzonego w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im. Kielanowskiego w Jabłonnej przez zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. med. Macieja Kosieradzkiego i dr. hab. n. med. Piotra Domagały z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem eksperymentów było ustalenie optymalnych i możliwych do zastosowania w warunkach klinicznych parametrów długotrwałego przechowywania oraz składu płynu perfuzyjnego. System NanoSanguis ma na celu zasadniczej zmiany sytuacji w transplantologii przez zwiększenie dostępności organów do przeszczepów. Unikalna technologia NanOx pozwoli na wydłużenie czasu przechowywania organów w transporcie do biorcy

– Zespół NanoSanguis opracował przełomową technologię długotrwałego przechowywania organów poza organizmem dawcy w warunkach zbliżonych do fizjologicznych, jednocześnie utrzymującą ich funkcje życiowe. Nasze urządzenie medyczne wraz z innowacyjnym płynem perfuzyjnym NanOx przenoszącym gazy oddechowe, umożliwia utrzymanie pracy organu w warunkach pozaustrojowych
 – powiedział prof. Tomasz Ciach, Członek Zarządu NanoGroup.

Przed rozpoczęciem perfuzji narządu płynem NanOx nerka poddana była długiemu, 35-godzinnemu okresowi zimnego niedokrwienia (w warunkach klinicznych w tym czasie zwykle nerka zostaje już przeszczepiona). Przydatność nerki oceniano za pomocą wartości klinicznie uznanych pomiarów, jak: zużycie tlenu, produkcja moczu, przepływ i opór naczyniowy w izolowanym narządzie oraz aktywność wybranych enzymów.

Otrzymane dane pozwalają określić ogólny stan organu jako zdatny do przeszczepienia. Nerka podjęła również pracę podczas procesu reperfuzji produkując mocz oraz filtrując kreatyninę.

– Należy stwierdzić, że seria eksperymentów zakończyła się udanym opracowaniem modeli przechowywania świńskiej nerki: subnormotermicznego w temperaturze 25oC z użyciem płynu NanOx i solidnymi podstawami do skonstruowania modelu normotermicznego z zastosowaniem bardziej skoncentrowanego roztworu nośnika tlenu. Wydaje się, że jedyną pewną metodą weryfikacji żywotności głęboko uszkodzonej nerki przechowywanej za pomocą perfuzji w płynie NanOx jest przejście do kolejnej fazy eksperymentu i przeszczepienie nerki świni z jednoczesnym usunięciem drugiej własnej nerki, tak aby przeżycie zwierzęcia determinowane było jakością funkcjonowania przeszczepu. Szanse powodzenia takiego eksperymentu oceniam jako duże – powiedział prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki, ordynator i Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Kolejne badania w modelu autotransplantacji są planowane w kwietniu tego roku, w następnych etapach przejść do badań nad przechowywaniem ludzkich nerek.