NanoVelos otrzyma kolejne 6,6 mln zł NCBiR

NanoVelos, spółka wchodząca w skład notowanej na GPW grupy firm biotechnologicznych NanoGroup, na początku nowego roku zamierza rozpocząć produkcję leku na raka w tzw. standardzie GMP, umożliwiającym podawanie go początkowo zwierzętom w standardzie GLP i docelowo ludziom w badaniach klinicznych.

Możliwe to będzie m.in. dzięki odblokowaniu przez NCBiR kolejnych środków w łącznej wysokości 6.6 mln zł.

NCBiR przyjął raport NanoVelos o zakończenia Etapu 2 projektu Szybka Ścieżka pt. Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych. Decyzja ta pozwala m.in. na kontynuowanie badań przedklinicznych (Etap 3) w standardzie GMP/GLP (dofinansowanie 2 mln zł, koszt całkowity 3 mln zł) oraz rozpoczęcie Etapu 4, czyli pierwszej fazy badań klinicznych na pacjentach (dofinansowanie 4,6 mln zł, koszt całkowity 8,7 mln zł).

 – To dla nas świetna informacja. Pozwala nam przede wszystkim na ciągłość badań, ale co ważniejsze mogliśmy złożyć zapytania do producentów GMP z prośbą o wycenę produkcji pierwszej partii leku na dalsze badania w standardzie GLP i badania kliniczne. Mówiąc prostszym językiem, to postać leku, który będziemy mogli podawać pierwszym pacjentom. Chcielibyśmy rozpocząć badania kliniczne w przyszłym roku – zapowiada Marek Borzestowski, prezes NanoGroup. NanoVelos złożyła już wnioski o płatność i uruchomienie środków z NCBR za ostatnie okresy. – Złożyliśmy także wniosek na nowy grant w ramach programu „Szybka Ścieżka”, a także prośbę do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o tzw. scientific advice, zestaw opinii naukowych w zakresie opracowania konkretnego leku – podkreśla Borzestowski.

NanoVelos jest jedną z trzech spółek zależnych, wchodzących w skład NanoGroup. Prowadzi zaawansowane prace nad projektem nanotechnologicznym wspomagającym terapie osób z chorobą nowotworową jajnika i trzustki.