NanoVelos, spółka wchodząca w skład notowanej na GPW grupy firm biotechnologicznych NanoGroup, otrzymała patent na wynalazek „Process for the preparation of polysaccharide nanoparticles”. Od dziś szczegóły patentu dostępne są publicznie w European Patent Bulletin, który można pobrać ze strony Europejskiego Urzędu Patentowego.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu transportu leków, który – zaaplikowany do istniejących leków onkologicznych – będzie mógł usprawnić ich działanie. Projekt posiada wsparcie finansowe z funduszy NCBiR i UE na łączną kwotę 14 mln zł.

To nie pierwsze tak złożone przedsięwzięcie NanoVelos. Wcześniej spółka otrzymała patenty na swoje technologie m.in. w USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Izraelu i Rosji. – Stale dążymy do uzyskania ochrony wszystkich naszych projektów na jak największą skalę. W ten sposób budujemy wartość spółki – mówi prof. Tomasz Ciach, prezes NanoVelos. – Aktywność na rynku innowacji i farmacji niewątpliwie wymaga takich działań.