Zostanie nawiązana współpraca NanoVelos z Narodowym Instytutem Onkologii w obszarze badań klinicznych nanoformulacji leku na raka jajnika

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy oraz NanoVelos, spółka wchodząca w skład NanoGroup, podpisały list intencyjny. Jego przedmiotem są plany wspólnego przeprowadzenia badań klinicznych nad Polepi, lekiem onkologicznym rozwijanym przez spółkę NanoVelos.

Celem współpracy jest stworzenie i realizacja projektu przeprowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych nad Polepi oraz uzyskanie odpowiedniego dofinansowania od Agencji Badań Medycznych. Nawiązana współpraca oraz wynikająca z niej możliwość otrzymania dofinansowania pozwolą spółce na rozpoczęcie badań klinicznych na pierwszych pacjentach w Polsce. Rozpoczęcie tej kluczowej fazy badań, stanowiące dla spółki kamień milowy w rozwoju projektu, planowane jest na następny rok.

Nawiązanie kooperacji z NIO-PIB to przełom w naszych pracach nad Polepi. Chcieliśmy, żeby naszym partnerem został właśnie Narodowy Instytut Onkologii, ponieważ posiadamy spójną wizję realizacji takiego przedsięwzięcia. To dlatego potencjał na odniesienie sukcesu przy wspólnej rejestracji projektu oraz składaniu wniosku o dofinansowanie jest naprawdę wysoki – mówi Agata Stefanek, prezes NanoVelos. – Warunki są optymalnie zadowalające dla obu stron. NanoVelos wnosi do tego układu prototyp swojego leku Polepi, zachowując przy tym prawa własności intelektualnej do niego, natomiast NIO-PIB oferuje wiedzę, doświadczenie oraz infrastrukturę potrzebne do prowadzenia badań klinicznych na najwyższym poziomie. – dodaje. 

Nabór projektów badawczo-rozwojowych odbywa się w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych oraz Narodowej Strategii Onkologicznej na wsparcie projektów niekomercyjnych badań klinicznych. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych we wszystkich rundach w ramach konkursu wynosi 200 000 000,00 zł. Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% kosztów badania. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 17,5 mln zł.

Dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii NanoVelos będzie mogli przeprowadzić badania nad pierwszym z serii leków onkologicznych opartych o opantentowną globalnie technologię nanoformulacji. Daje to nadzieję, że będziemy mogli dużo skuteczniej i w ramch dostępnych funduszy leczyć pacjentów w Polsce i na świeci – dodaje Marek Borzestowski, Prezes NanoGroup.