Grupa kapitałowa z sektora biotechnologicznego rozpoczyna zapisy na akcje serii H

Już dziś ruszają zapisy na 2 791 313 akcji serii H warszawskiej grupy spółek biotechnologicznych NanoGroup S.A. specjalizującej się w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań bio- i nanotechnologicznych. Zapisy potrwają do 27 października, a koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ. Cena emisyjna została ustalona na 4,07 zł.  

W ramach publicznej oferty akcji, z której spółka planuje pozyskać ponad 11 mln zł, w ramach Transzy Małych Inwestorów oferowanych będzie 550.000 sztuk akcji Serii H, a w ramach Transzy Dużych Inwestorów 2.241.313 sztuk akcji.

Środki te zostaną przeznaczone na przeprowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych autorskiego leku POLEPI, będącego efektem połączenia nanocząstki z epirubicyną do terapii nowotworów jajnika i mięsaków oraz przeprowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych autorskiego systemu (OrganFarm) do długoterminowego przechowywania i transportu organów (np. nerek) w warunkach fizjologicznych. Planowany termin zakończenia I fazy badań klinicznych leku POLEPI i prób klinicznych I fazy KidneyOX to 2022/2023 r. Cele planów biznesowych tych projektów zakładają ich komercjalizację na tym etapie rozwoju poprzez sprzedaż licencji do posiadanych rozwiązań międzynarodowym firmom biotechnologicznym i firmom farmaceutycznym. Pozostałe środki z emisji NanoGroup planuje przeznaczyć na bieżącą działalność grupy. 

21. października spółka zakończyła book-building i ustaliła cenę emisyjną na 4,07 zł.

– Proces book-buildingu pozwala nam z optymizmem patrzeć na przyszłość prowadzonych przez nas projektów. Duże zainteresowanie inwestorów emisją akcji NanoGroup to jasny sygnał, że innowacyjne rozwiązania dla diagnostyki medycznej, profilaktyki i leczenia mogą powstawać i rozwijać się w Polsce z powodzeniem. Rynkowy potencjał naszego portfolio przekonuje nie tylko inwestorów, ale też instytucje takie jak Narodowy Instytut Technologii czy Polfa Tarchomin, które angażują się we współpracę badowczo-rozwojową z NanoGroup – mówi Marek Borzestowski, prezes spółki. 

Przypominamy, że w ostatnich tygodniach spółka NanoGroup ogłosiła, że we współpracy z firmą Marion Sp. z o.o. pracuje nad pozyskaniem niezbędnych certyfikatów i uruchomieniem linii produkcyjnej pierwszych w Europie maseczek ochronnych wyposażonych w dodatkową warstwę biobójczą. Skuteczność koncepcji technologii modyfikacji maseczek tradycyjnych została potwierdzona w wewnętrznych badaniach. 

Zapisy na akcje w TMI przyjmowane będą w placówkach Koordynatora Ofert DM BOŚ SA oraz Członka Konsorcjum Dystrybucyjnego mBank S.A. Biuro Maklerskie i potrwają od 22 do 27 października. 

Zapisy w TMI składane są po Cenie Emisyjnej Akcji. Minimalna wielkość zapisu – 20 akcji. Maksymalna łączna liczba akcji, na którą może zapisać się inwestor indywidualny – 40.000 akcji.

Harmonogram emisji akcji NanoGroup S.A.

od 22 październikaRozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
do 27 października (do godz. 23:59)Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
30 październikaPrzydział Akcji Oferowanych
ok. 2 tygodnie po Przydziale Akcji OferowanychPrzewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań PDA