Stopa redukcji transzy małych inwestorów wyniosła 96,853%.

NanoGroup, Grupa Kapitałowa z sektora biotechnologicznego, przydzieliła wszystkie akcje oferowane w publicznej ofercie akcji serii H i pozyskała łącznie ponad 11 mln zł. W Transzy detalicznej złożono zapisy na 17 477 932 sztuk akcji (na 550.000 sztuk oferowanych), co oznacza redukcję na poziomie 96,853 proc.  W Transzy Dużych Inwestorów zostały objęte wszystkie 2.241.313 akcje. Spółka planuje wprowadzić PDA serii H na rynek regulowany GPW w listopadzie.

Cieszymy się, że zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni docenili innowacyjność naszych produktów mających szanse ratować ludzi nie tylko w Polsce, ale i na świecie oraz że wszystkie akcje Nowej Emisji znalazły nabywców. Zarząd niezwłocznie podejmie czynności związane z rejestracją PDA oraz akcji w KDPW, a następnie wprowadzeniem ich do obrotu. – skomentował Marek Borzestowski, prezes Zarządu NanoGroup S.A.

Środki pozyskane z obu transz emisji akcji serii H zostaną przeznaczone na przeprowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych autorskiego leku POLEPI do terapii nowotworów jajnika i mięsaków oraz przeprowadzenie tych samych etapów badawczych dla systemu OrganFarm do długoterminowego przechowywania i transportu organów (np. nerek). Terminy zakończenia ww. badań planowane są na 2022/2023 r. Wtedy też planowana jest komercjalizacja projektów poprzez sprzedaż licencji do posiadanych rozwiązań czołowym, międzynarodowym firmom biotechnologicznym i farmaceutycznym z całego świata. Pozostałe środki z emisji NanoGroup planuje przeznaczyć na bieżącą działalność grupy.

NanoGroup zakłada, że nie będzie musiała czekać na osiągnięcie przychodów z działalności aż do 2022 roku. Spółka opracowała technologię produkcji jednej z pierwszych w Europie maseczek ochronnych, wyposażonych w dodatkową warstwę biobójczą, której skuteczność została potwierdzona w wewnętrznych badaniach. Za komercjalizację rozwiązania, w tym uzyskanie niezbędnych certyfikatów i uruchomienie linii produkcyjnej maseczek współodpowiada Marion Sp. z o.o – jeden z czołowych producentów kosmetyków na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, z siedzibą w Gdyni.

O spółce:

NanoGroup S.A. jest grupą spółek medycznych i biotechnologicznych, działających w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych. W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne: NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea SA, W ramach działalności grupy kapitałowej NanoGroup prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych, takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna. NanoGroup S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w grudniu 2017 roku.

Więcej informacji o grupie: http://nanogroup.online/

Kontakt dla mediów:

Urszula Wierzbicka, u.wierzbicka@strictminds.com, +48 690 951 666

Kontakt dla inwestorów:

Tomasz Muchalski, t.muchalski@strictminds.com, +48 504 212 463