25 stycznia 2021 roku NanoVelos S.A. zawarła umowę na wykonanie badań przedklinicznych leku POLEPI na zwierzętach

NanoVelos S.A., jedna ze spółek wchodzących w skład biotechnologicznej grupy kapitałowej NanoGroup S.A., podpisała umowę z organizacją badawczą i kontynuuje prace nad terapią dla pacjentek z nowotworem jajnika. Badania przedkliniczne in vivo GLP leku POLEPI przeprowadzi czeska spółka Meditox.  

Autorski system celowania leków onkologicznych do komórek rakowych POLEPI opiera się na opracowaniu nanosystemu wydajnego transportu leków do komórek rakowych. NanoVelos S.A. wykonała badania in vitro oraz badania in vivo, przetestowała 10 różnych substancji aktywnych oraz opatentowała nanoplatformę do transportu aktywnych substancji farmaceutycznych.  Obecnie leki używane w trakcie chemioterapii nie są selektywne i niszczą również zdrowe komórki. Innowacja NanoVelos S.A. umożliwia nawet 3-krotny wzrost ilości dostarczanego leku do komórek rakowych, dzięki czemu chemioterapia będzie pozostawiać mniej skutków ubocznych oraz wykazywać wyższą skuteczność.

– Rozpoczęcie badań planowane jest na maj 2021. Ich wyniki będą kluczowe w przygotowaniu dokumentacji, która zostanie przedstawiona regulatorowi europejskiemu celem uzyskania zgody na przeprowadzenie I fazy badań klinicznych u pacjentek z rakiem jajnika. Planowane rozpoczęcie badań I fazy klinicznej na ludziach to 2022 r. – podsumowuje dr Adam Kiciak, Chief Medical Officer NanoGroup S.A. 

Głównym wskazaniem terapeutycznym POLEPI jest nowotwór jajnika, jednak epirubicyna jest lekiem chemioterapeutycznym stosowanym również w leczeniu raka piersi, płuc, żołądka i chłoniaków. Spółka zakłada dopuszczenie POLEPI do obrotu po badaniach klinicznych II fazy. Lek będzie przedmiotem licencji.

Umowa na wykonanie serii badań nad POLEPI została zawarta z czeską spółką Meditox. Będzie ona odpowiedzialna za wykonanie badań tokso-kinetycznych i biodystrybucji po pojedynczym podaniu POLEPI, ustalanie zakresu dawek po pięciu cyklach podawania leku oraz 6-miesięczne badanie toksyczności dawki powtarzanej (9 cykli podawania, 27 tygodni) z tokso-kinetyką i 3-miesięcznym badaniem regeneracji. Badania zostaną przeprowadzone na szczurach, w standardzie GLP. 

– Wśród polskich pacjentek onkologicznych rak jajnika jest piąty pod względem częstotliwości występowania. Rocznie diagnozuje się prawie 4 tys. przypadków. Jest to nowotwór, który dodatkowo często i szybko daje przerzuty, w obrębie jamie brzusznej, jak również te odległe na inne organy. Kluczowe jest więc wspieranie badań nad innowacyjnymi lekami i refundowanie dostępu do najnowocześniejszych metod walki z chorobą. Misją NanoVelos S.A. jest dostarczanie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości leczenia szerokiej grupy pacjentów i opracowanie skutecznych terapii onkologicznych – mówi dr n. med. Adam Kiciak, Członek Zarządu NanoGroup S.A.

O spółce:

NanoGroup S.A. jest grupą kapitałowa spółek medycznych i biotechnologicznych, działających w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych. W skład grupy wchodzą trzy spółki zależne: NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoSynth  S.A., w których prowadzony jest rozwój czterech zaawansowanych projektów biotechnologicznych. W ramach działalności NanoGroup S.A. prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych, takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna. NanoGroup S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w grudniu 2017 roku.

Więcej informacji o grupie: http://nanogroup.online/

Kontakt dla inwestorów:

Tomasz Muchalski, t.muchalski@strictminds.com, +48 504 212 463