Dwie polskie spółki podpisały umowę na opracowanie i licencjonowanie przez NanoGroup kompleksowej i znacząco ulepszonej technologii w stosunku do rozwiązań występujących na rynku, zapewniającej płynom dezynfekcyjnym produkowanym przez Marion właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze. NanoGroup opracuje innowacyjną technologię płynu dezynfekcyjnego o długotrwałym działaniu, służącego do odkażania często używanych powierzchni (np. klamki, biurka, lady sklepowe, łóżka hotelowe czy szpitalne). Rozpoczęcie produkcji płynu jest planowane jeszcze w tym półroczu.

Rola NanoGroup w przełomowym projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje prace od opracowania koncepcji technologii, poprzez produkcję serii próbnej produktu, badania właściwości biobójczych, aż po wdrożenie opracowanej technologii na linii produkcyjnej wraz z opracowaniem metodologii i doborem urządzeń do procesu kontroli jakości nowych produktów.

– Realizujemy strategię poszerzania asortymentu i kontynuujemy współpracę. Wcześniejsza, dotycząca maseczek z powłoką biobójczą InventiMask, zaowocowała dużym zainteresowaniem rynku, a tempo zamówień i sprzedaży przerosło nasze oczekiwania. Wierzymy, że technologia NanoGroup zastosowana w płynach dezynfekcyjnych będzie równie dużym sukcesem. – mówi Waldemar Ostrowski, prezes Marion.

Umowa stanowi, że spółce NanoGroup przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od przychodów ze sprzedaży płynu uzyskanych przez Marion. W ocenie Zarządu wynagrodzenie to będzie miało wpływ na wyniki finansowe za rok 2021.

– To dalsza realizacja strategii NanoGroup w kierunku rozwoju produktów o krótkim czasie komercjalizacji. – mówi Marek Borzestowski, prezes NanoGroup.