Pozytywne wyniki badań tolerancji ex vivo PolEpi

NanoVelos S.A. spółka zależna NanoGroup S.A. poinformowała o wynikach badań pozaustorojowych prowadzonych przez Champions Oncology Inc., USA dotyczących kandydata na lek onkologiczny przeciwko rakowi jajnika PolEpi. To kolejny etap prac NanoVelos S.A. nad terapią...

Zmiany w Zarządzie NanoGroup S.A.

25 stycznia 2022 Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu Spółki z dniem 25 lutego 2022 r. Piotra Mierzejewskiego oraz Stefana Bogusławskiego. Prezes Zarządu Marek Borzestowskiego i Członka Zarządu Adama Kiciaka złożyli rezygnacje ze skutkiem od 24 lutego 2022...