Badania ex vivo leku PolEpi – innowacyjnej polskiej terapii na raka jajnika

Badania nad innowacyjną terapią na raka jajnika firmy NanoVelos należącej do NANOGROUP S.A. wkroczyły w kolejny etap – badań ex vivo. Prowadzi je amerykańska firma Champions Oncology.

15 września 2021 r. rozpoczęło się badanie ex vivo produktu eksperymentalnego PolEpi firmy NanoVelos na pierwszym z planowanych czterech modeli ksenoprzeszczepów z rakiem jajnika (PDX), pozyskanych od pacjentek, u których stosowano różne terapie lecznicze: brak wstępnej chemioterapii, chemoterapię celowaną lub chemioterapię z zastosowaniem liposomalnej doxorubiciny bez odpowiedzi klinicznej i z zauważalną odpowiedzią kliniczną terapii. Lekiem referencyjnym, wobec którego będzie oceniania odpowiedź komórkowa PolEpi jest wolna epirubicyna.

Badania prowadzi Champions Oncology, wiodący światowy dostawca usług 
w zakresie farmakologii onkologicznej, oferujący doświadczenie w klinicznie istotnych modelach raka.

Badania kandydata na lek w firmie Champions Oncology są istotnym etapem rozwoju projektu i doprowadzenia PolEpi do pierwszych badań u ludzi – mówi dr n. med. Adam Kiciak, członek zarządu NANOGROUP S.A.

Raportu końcowego z badań NanoVelos spodziewa się jeszcze w tym roku. Na podstawie uzyskanych wyników wybrany zostanie tylko jeden model o najlepszej odpowiedzi na zastosowaną terapię i dalej na nim prowadzone będą badania efektywności i biodystrybucji u myszy z niedoborem odporności (athymic Nude-Foxn1nu mice), po uprzednim zbadaniu tolerancji tych myszy na PolEpi.